بنیان گذاران

👨‍💻 مهندس نرم افزار ■ برنامه نویس و توسعه دهنده، طراح وب ■ کارشناس دیجیتال مارکتینگ ■ تحلیلگر محتوای وب با تولیـد محتوای تخصصی ■ طراح وب سایت شخصی و شرکتی و فروشگاه اینترنتی
یاسر بابایار

طراح و توسعه دهنده وب

👨‍💻 مهندس نرم افزار ■ طراح و توسعه دهنده وب ■ کارشناس دیجیتال مارکتینگ ■ تحلیلگر محتوای وب با تولیـد محتوای تخصصی ■ طراح انواع وب سایت شخصی و شرکتی ، سازمانی و فروشگاه اینترنتی

تیم اصلی

👨‍💻 مهندس نرم افزار ■ برنامه نویس و توسعه دهنده، طراح وب ■ کارشناس دیجیتال مارکتینگ ■ تحلیلگر محتوای وب با تولیـد محتوای تخصصی ■ طراح وب سایت شخصی و شرکتی و فروشگاه اینترنتی
یاسر بابایار

طراح و توسعه دهنده وب

👨‍💻 مهندس نرم افزار ■ طراح و توسعه دهنده وب ■ کارشناس دیجیتال مارکتینگ ■ تحلیلگر محتوای وب با تولیـد محتوای تخصصی ■ طراح انواع وب سایت شخصی و شرکتی ، سازمانی و فروشگاه اینترنتی