” : بیوگرافی مختصر از زندگی هنری”

در یکم فروردین 1361 دیده به جهان گشود ، در سال 1379 نزد آقای سعید منصف الفبای موسیقی را فرا گرفت سپس فراگیری مقدمات ویولن را نزد استاد یدالله محققی آموخت، در طی سال های 1383 تا 1389 از محضر استادان بختیاری و امینی بهره مند گردید. و بعد از سالها دوری از موسیقی ، فراگیری اصول جامع ویولن را نزد استاد بابک شهرکی از سر ادامه دارد.

0